Emiri Okazaki & Rei Mizuna ข้าศึกโรมรันกองพันดอกท้อ HBAD-263

Emiri Okazaki & Rei Mizuna ข้าศึกโรมรันกองพันดอกท้อ HBAD-263

Actors:  Okazaki Emiri, Mitsuna Rei

Emiri Okazaki & Rei Mizuna ข้าศึกโรมรันกองพันดอกท้อ HBAD-263 ผู้พันสาวอย่าง เอมิริ โอกาซากิ และผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิท เรอิ มิซูนะ ที่ยอมถวายชีวิตให้กับแผ่นดินที่เธอร่วมรบและรักษามาตุภูมิ โดยทั้งสองถูกส่งไปทำภาระกิจเพื่อชาติ แค้นความลับจากฝ่ายศัตรูมาให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม แต่แล้วภาระกิจครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่หร...